Servicii

Serviciile noastre
Măsurile implementate de Alfa Protect în ceea ce privește securitatea și sănătatea in muncă cât și prevenirea incendiior, au drept obiectiv diminuarea riscurilor atât prin măsuri tehnice cât și organizatorice, implementate în vederea  scăderii numărului de evenimente .
Specialiștii noștri, cu o vastă experiență în domeniu, elaborează soluțiile cele mai eficiente și potrivite pentru societatea dumneavoastră !
SSM ( Protecția muncii )

Conceptul de sănătate și securitate în muncă este format dintr-un ansamblu de activități care au scopul de a asigura cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătații lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Prin activitatea de prevenire și protecție, ne dorim implementarea măsurilor optime de sănătate și securitate in muncă, crearea unui climat sigur de desfășurare a activității,  prin care atât dumneavoastră ca și angajator, cât și angajații dumneavoastră, să beneficiați de siguranță și liniște deplină în desfășurarea activității. Propunem soluții eficiente, conform legislației în vigoare.

Evaluare Risc

Perspectiva europeană în ceea ce privește asigurarea sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor are ca punct central evaluarea riscurilor, aceasta reprezentând prima etapă către locuri de muncă mai sigure şi mai sănătoase şi către reducerea accidentelor de muncă şi eliminarea bolilor profesionale.

Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite întreprinderilor şi organizaţiilor să implementeze o politică pro-activă de gestionare a riscurilor la locul de muncă.

PSI – Prevenirea și stingerea incendiilor

Obligativitatea acestui serviciu este subliniată atât prin lege, cât și prin impactul major pe care îl poate avea un incendiu. O echipă de intervenție pregătită să acționeze și să aplice măsurile pe care le iau la cunoștință în timpul instruirilor, poate reduce efectele unei situații de urgență la minimum, fapt care se corelează cu evitarea daunelor materiale, dar mai ales, cu salvarea de vieți omenești.

Medicina Muncii

Pentru că angajații sănătoși sunt și productivi, prin departamentul de medicina muncii dorim să vă punem la dispozitie servicii medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor. Conform legislației, angajatorii trebuie să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor.

Verificări Pram

Instalațiile electrice trebuie verificate periodic conform legislației, pentru a evita deteriorarea lor în timp din cauza unui număr de factori cum ar fi încărcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune, îmbătrânirea izolațiilor.

Relații de muncă
Cercetare accidente de munca

Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.