Relații de muncă

Servicii oferite

SERVICII OFERITE:

– contractele individuale de muncă;

– actele adiţionale de modificare a: duratei contractului, locului muncii, felului muncii, condiţiilor de muncă, salariului, timpului de muncă şi a timpului de odihnă;

– deciziile emise de angajator – suspendarea şi încetarea contractelor individuale muncă, majorarea salariului (când această situaţie derivă dintr-un act normativ);

– fişele de aptitudini care atestă faptul că persoana în cauză este aptă pentru prestarea acelei munci;

– informarea ITM despre faptul că unitatea utilizează frecvent muncă de noapte;

– programarea efectuării concediului de odihnă;

– structura de personal a societăţii / organigrama societăţii;

– documentele privind evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

– regulamentul intern;

– contractul colectiv de muncă, unde este cazul;

– foile colective de prezenţă;

– registrul general de evidenţă a salariaţilor in format electronic;

– contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul în domeniul Revisal, împuternicirea persoanei desemnate să transmită datele în Revisal și înregistrarea la ITM a acestuia;