PSI

DESCRIRE

Obligativitatea acestui serviciu este subliniată atât prin lege, cât și prin impactul major pe care îl poate avea un incendiu. O echipă de intervenție pregătită să acționeze și să aplice măsurile pe care le iau la cunoștință în timpul instruirilor, poate reduce efectele unei situații de urgență la minimum, fapt care se corelează cu evitarea daunelor materiale, dar mai ales, cu salvarea de vieți omenești.

SERVICII OFERITE:

– întocmim și oferim consultanță beneficiarului în vederea stabilirii structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

–  întocmim în formă scrisă și oferim consultanță beneficiarului în vederea elaborării, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri și altele, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

– întocmim documentația și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

– oferim consultanță beneficiarului pentru organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ;

– planificăm și executăm controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor ;

–  analizăm periodic capacitățile de apărare împotriva incendiilor ;

– oferim consultanță beneficiarului in vederea elaborării de programe de optimizare a activității de apărare impotriva incendiilor ;

– oferim consultanță beneficiarului în vederea realizării unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment (sisteme de detecție ) ;

–  oferim consultanță beneficiarului în vederea asigurării funcționării la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor ;

– oferim și analizăm incendiile produse, desprinderea concluziilor și stabilirea imprejurărilor și a factorilor determinanți, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea ;

– oferim consultanță beneficiarului în vederea propunerii de clauze la contracte / convenții, cuprinzând raspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosința asupra bunurilor imobile / antrepriză ;

–  întocmim și elaborăm  instrucțiuni proprii de apărare împotriva incendiilor ;

– executăm instruirea, pregătirea și verificarea lucrătorilor din punct de vedere PSI ;

– acordăm consultanţă cu privire la remedierea deficienţelor şi respectarea termenului de realizare a măsurilor stabilite în materialul încheiat de inspectorii de specialitate;

–  efectuăm în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor instruirea introductiv generală  personalului nou angajat, iar după examinarea şi testarea personalului se eliberează fişa individuală de instruire, semnată de către lucrătorul instruit şi de cel care a efectuat şi verificat instructajul, confirmând că acesta şi-a insuşit cunoştiinţele necesare;

–  instruim, testăm şi examinăm lucrătorii  comunicați de către beneficiar pentru anumite funcţii specifice unităţii beneficiare, respectiv şef echipă, şef formaţie, maiştrii, şef punct lucru, şef secţie, şef sector, etc. ;

– întocmim tematici specifice activităţii desfăşurate de beneficiar care vor fi prelucrate lucrătorilor la efectuarea instruirii periodice, la data şi ora stabilită de comun acord

– întocmim la solicitarea beneficiarului “Covenţia Protocol”, în situaţia când beneficiarul îşi desfăşoară activitatea într-o unitate cu proces tehnologic în funcţiune sau când lucrează în subantrepriză.