Evaluare risc

Evaluarea riscurilor

Perspectiva europeană în ceea ce privește asigurarea sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor are ca punct central evaluarea riscurilor, aceasta reprezentând prima etapă către locuri de muncă mai sigure şi mai sănătoase şi către reducerea accidentelor de muncă şi eliminarea bolilor profesionale.

Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite întreprinderilor şi organizaţiilor să implementeze o politică pro-activă de gestionare a riscurilor la locul de muncă.