Cercetare accidente de munca

THE INITIAL PLANNING

Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

SERVICII OFERITE:

  • – efectuăm și participăm la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății in muncă nr. 319/2006;- comunicăm evenimentul;

    – întocmim procesul verbal de cercetare;

    – depunem dosarul de cercetare în vederea avizării de către ITM;

    – întocmim FIAM și îl depunem la ITM și Casa de pensii ;

    – reprezentăm beneficiarul la ITM sau in faţa altor organe abilitate.